Ko mēs meklējam?

Humanlink ir novatorisks un elastīgs darba nodrošinātājs . Mūsu mērķis ir radīt cilvēkiem ērtākas iespējas strādāt, savienojot darbu ar citām nodarbēm un pašiem plānot savu laiku. Mūsu darbinieku vidū ir cilvēki no dažādām vidēm, kuriem ir piemērota īsa un intensīva darba diena.

Pie mums strādā darbinieki vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

Atvērtie darba piedāvājumi